Dies Natalis

Dit jaar vierde de Universiteit Twente haar lustrum. Tijdens de 55e Dies Natalis vindt de rectoraatswissel plaats. Thom Palstra treedt officieel aan als rector magnificus van de Universiteit Twente en volgt daarmee Ed Brinksma op. Voor de laatste Diesrede van Ed Brinksma ontwierp Buro Ten Dam de corporate identity van het evenement.